சந்திர கிரகணத்தையொட்டி ஸ்ரீகாளஹஸ்தி கோயிலில் கிரகண கால சிறப்பு பூஜை

Tuesday 07, August 2018, 12:18:54

ஸ்ரீகாளஸ்தி,   சூரியன், பூமி, சந்திரன் அனைத்தும் ஒரே நேர் கோட்டில் வரும்போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. சந்திரன் மீது பூமியின் நிழல் விழுவதால், சந்திரன் பிரகாசம் குறைந்து,...

Like Us

© Copyright 2019 by NNT Web / News Now Tamil
Website Developed by Best Webmasterz