உலகப் புகழ் பெற்ற சேலத்தின் தட்டுவடைசெட், நொறுக்கல்!

Sunday 05, August 2018, 06:35:36

அந்நிய மோகத்தால் இடைச்செருகல்களாக நுழைந்து, இன்றைக்கு நம் உணவுப் பட்டியலில் நிரந்தர இடம்பிடிக்க முயற்சிக்கும் பீட்ஸா, பர்கருக்கு மாற்றான அதிகம் அறியப்படாத, உடலுக்குக் கேடு...

Like Us

© Copyright 2019 by NNT Web / News Now Tamil
Website Developed by Best Webmasterz