முருகக் கடவுள் ஒரு நான்-வெஜிடேரியன்! - வியக்க வைக்கும் ஒரு புத்தகம் “தமிழ் முருகன்”

Tuesday 07, August 2018, 12:03:32

பாவலர் அறிவுமதி அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் பை நிறைய கனத்த புத்தகங்களுடன் இருப்பார். தோள் வலிக்க, கை வலிக்க தூக்கி சுமந்த அந்த புத்தகங்களின் வலிதான் இந்த புத்தகத்தில் இறக்கி...

Like Us

© Copyright 2024 by NNT Web / News Now Tamil
Website Developed by Best Webmasterz